top of page

Chakra's                                                                    

Ik geef hier een beknopte info over chakra's. Er is genoeg uitgebreide info te lezen op internet of in de talloze boeken over chakra's. Chakra's spelen echter een hele grote rol bij een ontwaakte Kundalini energie, vandaar dat ik er op in ga op deze site. Ik beschrijf de zeven hoofdchakra's.

 

Chakra's zijn trechtervormige energiecentra die op verschillende plaatsen aan de oppervlakte van je lichaam zitten. Ze zitten bij de belangrijkste zenuwknopen. Ieder chakra wordt ontwikkeld in een bepaalde levensfase van de mens, in fases van 7 jaar.

Deze chakra's vormen een systeem. In optimale toestand moeten ze open zijn en draaien. Ze moeten onderling met elkaar in evenwicht zijn, daarom is ieder chakra even belangrijk. Als ze goed draaien dan zitten we lekker in ons vel.

We hebben 7 hoofdchakra's. De onderste 3 chakra's vormen de basis, het hartchakra is de overgang naar de 3 bovenste chara's die meer op het geestelijke en spirituele gebied thuishoren.

 

Onze chakra's kunnen geblokkeerd zijn door traumatische ervaringen en draaien dan niet of nauwelijks. Bij een plots ontwaakte Kundalini energie is het van groot belang dat de chakra's niet geblokkeerd zijn, anders 'botst' deze tegen de geblokkeerde chakra. Door de hevigheid van de Kundalini kunnen de klachten veel heftiger zijn dan bij iemand die geen ontwaakte Kundalini energie heeft. Ieder chakra heeft zijn eigen eigenschappen en zorgt bij een blokkade voor specifieke geestelijke en lichamelijke klachten.

 

                                             

Klik op button voor nog meer info over chakra's

 

 

© 2023 by Lidy Hubens.

bottom of page