top of page

De kracht van vergeving                                                       

Door vergeving genees je jezelf

Vergeving is een krachtig middel om weer in evenwicht te komen. Het is een uitstekende manier om je blokkades op te lossen, iets wat belangrijk is als je last hebt van Kundalini. Dit kan je klachten verminderen. Vergeven is loslaten. Als je wrok blijft koesteren, vreet dat aan je. Met als gevolg dat je er lichamelijke klachten van kan krijgen. De uitdrukkingen 'iets op onze lever hebben' of 'onze gal spugen' herinneren ons hieraan. De liefde en het licht worden bedolven door wrok, haat, schuld, angst of zelfmedelijden.

 

Vergeven is niet gemakkelijk!

Ondanks dat vergeven heel heilzaam is, is het vaak heel moeilijk. We hebben het immers niet over kleinigheden. Vergeven gaat per definitie over het onvergeeflijke. Er kunnen een aantal blokkades zijn die ons weerhouden om te vergeven. Bijvoorbeeld:

 

Tolereren: Vergeven wil niet zeggen dat je verkeerd gedrag door de vingers moet zien. Het vergeven helpt je om je grenzen aan te geven en je behoeften duidelijk te maken.

 

Goedpraten: Vergeven is niet goedpraten. Bijvoorbeeld iemands gedrag goedpraten omdat 'hij/zij een slechte jeugd heeft gehad'.

Met het aandragen van verzachtende omstandigheden voor het gedrag van de ander verhinder je juist dat je kunt vergeven.

 

Medelijden: Iemand vergeven omdat hij dom is, is niet vergeven vanuit liefde, maar vanuit arrogantie.

 

Voor de lieve vrede: Het niet naar de kern gaan van het probleem door maar te sussen en ruzies te verhinderen, verhindert juist om te vergeven.

 

Zand erover, vergeten: Vergeten doen we niet gauw, maar het kan wel het resultaat zijn van een geslaagd vergevingsproces.

 

Het effect van vergeven is zo krachtig dat je iemand die onbereikbaar is of die overleden is toch kunt vergeven, zelfs mensen die je in vorige levens wat hebben aangedaan. Ook dan is het belangrijk om te vergeven want dan kun je alles achter je laten en weer op eigen kracht beginnen met leven, zoals het oorspronkelijk bedoeld was.

 

Eerst jezelf vergeven!!

Dit is heel belangrijk want vaak hebben wij ook een aandeel in de situatie. Echter, schuldgevoelens zorgen ervoor dat we ons zelf (onbewust) willen straffen. We denken dat we bijvoorbeeld intieme vriendschappen, ware vervulling, een bevredigende relatie, gemoedsrust, vitaliteit enzovoorts niet meer verdienen. We moeten onszelf voor al onze eerdere levenskeuzes zien te vergeven, zodat we de relatie met onszelf weer kunnen herstellen.

 

De volgende affirmaties kunnen hierbij helpen, spreek de intentie uit dat je jezelf wilt verlossen van de pijn uit het verleden en doe dit vanuit je hart.

Zeg onderstaande zinnen hardop tegen jezelf:

  • Ik kies ervoor mezelf niet langer te straffen

  • Ik kies ervoor mezelf onvoorwaardelijk te vergeven

  • Ik kies ervoor mezelf te reinigen en te genezen van alle wonden

  • Ik begin nu een nieuw leven

  • Ik kies ervoor om alle lasten en pijn te laten gaan en er van bevrijd te zijn

Kijk wat er nu gebeurt. Stel je open voor de liefde, laat toe dat de liefde je geneest van alle emotionele wonden. Ook nu kan het zijn dat je niet echt een opluchting ervaart, omdat je je schuldgevoel nog niet helemaal wilt opgeven. Dit kan voortkomen uit:

  • ervaringen vanuit het verleden

  • angst voor straf

  • dat je altijd de schuld op je hebt genomen

  • dat anderen je onrechtvaardig hebben behandeld en zelf geen verantwoording hebben willen nemen.

Als het niet werkt dan herhaal het maar totdat het werkt. Desnoods ettelijke dagen achter elkaar tot het goed voelt en het je geen pijn meer doet. Dit veroorzaakt een opgelucht gevoel en innerlijke vrede.

 

Wat vergeving met je doet:

Wanneer je vergeeft, gaat geblokkeerde energie weer stromen. Je lichaam gaat positief reageren en je krijgt gelijk een ruimer gevoel. Ons energiesysteem krijgt weer de juiste energie waardoor de kwaliteit van ons leven vooruit gaat. Vergeven brengt meteen verlichting en opluchting. Als je ervaringen en gebeurtenissen gaat vergeven, dan haal je de emotionele ballast er van af en kun je er objectief naar kijken. Hierdoor zie je die diepere betekenis ervan en kun je de ervaring die je eerst als negatief hebt ervaren, ombuigen naar het positieve. Vergeving zorgt ervoor dat je weer verder kunt met je leven zoals het was bedoeld. Door vergeving accepteer je je zelf weer zoals je bent. Door zelfacceptatie kun je ook anderen weer accepteren zoals zij zijn.

Door te vergeven, openen we onze vuisten en laten we de scherven van gisteren vallen zodat ze ons niet langer kunnen verwonden. We zijn verlost van de ketenen van het verleden, zodat we eindelijk alles aan onszelf kunnen geven wat we altijd van anderen hebben geëist.

 

Vergeven doe je alleen voor jezelf!

© 2023 by Lidy Hubens.

bottom of page