top of page

Doel                                                                                              

Wat is het doel van een ontwaakte Kundalini energie?

 

De hevige Kundalini energie 'dwingt' je als het ware om je blokkades aan te pakken en op te lossen. Als je deze blokkades met eventuele hulp hebt opgelost, dan voel je je een stuk vrijer, lichter. Het zijn vaak blokkades die ontstaan zijn in je jeugd, maar soms kunnen ze ook al ontstaan zijn in je vorige levens. Hoe ontstaan deze blokkades? Door niet te leven vanuit je hart, maar van uit je ego zodat je gaat handelen vanuit macht en onmacht. Dader en slachtoffer. Oorzaak en gevolg.

 

Als je blokkades weg zijn (door vergeving, onvoorwaardelijke liefde, mededogen) dan kan de Kundalini energie lekker op en neer stromen en kan je ziel zich openen. De ziel, het onvergankelijke Goddelijke deel van jezelf, kan volledig indalen in je lichaam. Je aardse ik, geestelijke ik en je Goddelijke ik worden één. Je bent weer heel, Verlicht. Je voelt je lekker in je vel zitten.

Verlicht zijn is niet voorbehouden aan guru's, heiligen etcetera. Iedereen is van oorsprong verlicht, alleen is het licht in ons bedolven geraakt door een laag blokkades omdat we levens na levens niet vanuit liefde zijn gaan leven, maar vanuit ons ego. De Kundalini dwingt ons dus om in dit leven deze laag blokkades op te ruimen zodat het licht en de liefde weer ruimte in ons krijgt. Kundalini dwingt je als het ware om vanuit je hart te gaan leven, om je ego los te laten. Het is niet erg om een ego te hebben, een persoonlijkheid, maar het mag nooit in de weg staan om je blokkades uit te weg te kunnen ruimen. Als die

blokkades weg zijn, krijgt het licht binnen in je weer de ruimte.

Of, zoals mijn gids het omschrijft, de engel wordt weer in je wakker!

 

 

Mijn gids hielp me dit symbool te herinneren: de Davidster, het teken van heelheid in jezelf.

Twee driehoeken.

Eerst zorgen dat je je aardse zaken op orde hebt door je blokkades op te lossen (het brede deel

van de driehoek, de basis). Dan heeft het Goddelijke (de spitse punt van de omgedraaide

driehoek) de ruimte om volledig in te dalen.

 

 

Dit alles voelde bij mij of ik was thuisgekomen, dit gevoel is met geen pen te beschrijven en geeft een hele diepe, innerlijke vrede. Je bent volkomen in contact met, tja, de één noemt het God, de ander de Albron, de Liefde, het Licht en weer een ander noemt het je Hogere Zelf. In ieder geval heb je weer contact met een liefdevol Universeel Bewustzijn waar wij zelf echter onderdeel van zijn. Veel mensen zijn vergeten dat we een onderdeel van dit Universeel Bewustzijn zijn. Leven na leven hebben we God buiten onszelf geplaatst met alle gevolgen van dien.

 

Veel mensen denken dat het doel is van Kundalini om in contact te komen met je spirituele begeleiders en het krijgen van paranormale gaven. Dit zijn echter slechts hulpmiddelen om je verlichting, je eenheid in jezelf te bereiken. Het maakt daarom ook niet uit wie je als gids hebt. Of dit nu een 'hoge engel' , een 'hoge meester' is, of gewoon iemand die je kent uit vele vorige levens. 

 

Je kunt door de Kundalini inzicht krijgen in je vorige levens en de rode draad zien, je karma. Karma wil zeggen, je zielelessen die nog niet geleerd zijn. Door dit inzicht kun je aan dit karma gaan werken, met als doel om in je heelheid te komen. Want daar draait het allemaal om, om die heelheid. Veel mensen denken dat deze heelheid, deze vrede, licht en liefde alleen te vinden is buiten ons zelf. Ze zoeken deze in het hiernamaals, bij gidsen, tweelingzielen, guru's enzovoorts. Het is echter alleen binnen ons zelf te vinden.

 

In het Kundalini proces kun je je niet alleen bewust worden van je karma, maar ook van je dharma. Dharma omvat die dingen die wij 'talenten' noemen. Dingen die wij in vorige levens al geleerd hebben, zoals bijvoorbeeld het bespelen van een muziekinstrument, zodat wij hier in dit leven nu heel goed in zijn. Je kunt ook mensen in je omgeving gaan herkennen uit vorige levens, mensen waarmee je goed hebt kunnen opschieten en al veel levens mee hebt samengeleefd, als man/vrouw, broer/zus, enzovoorts. Echter, je kunt ook degenen gaan herkennen die je ooit in een leven kwaad hebben gedaan. Dan is het zaak om te vergeven om dit zo weer in het licht te zetten.

 

Het kan zijn dat je als gevolg van het Kundalini proces de wereld anders gaat bekijken, ruimer. Je bekijkt de mensen anders, met meer mededogen. Je ziet ze als zielen, onderweg naar hetzelfde doel, die heelheid. Je blijft echter gewoon een mens onder de mensen, je wordt geen heilige of zo iets. Je bent je tot in het diepst van je wezen bewust dat je deel uitmaakt van een geheel en je voelt je met alles verbonden. Hierdoor voel je je niet eenzaam, niet alleen. Je voelt je niet afgescheiden, maar deel van het Geheel, deel van God.

Je blik wordt wel veel ruimer en liefdevoller, je wordt meer vergevingsgezind en begripvoller. De dualiteiten goed/kwaad, dood/levend, donker/licht enzovoorts vallen weg. Je voelt wanneer er zich weer een blokkade dreigt te vormen en deze kun je dan al in de kiem smoren. Andere mensen vinden dat je positiever veranderd bent. Angst maakt plaats voor liefde. Je hebt deze liefde     (oftewel God) in jezelf gerealiseerd. 

 

​Niet iedereen met een ontwaakte Kundalini energie ervaart bovenstaande op exact dezelfde manier. Het is ook al heel bevrijdend als je blokkades weg zijn en je gewoon lekkerder in je vel zit. Niet iedereen gaat zich vorige levens herinneren en komt in contact met zijn gidsen. Dit is ook niet belangrijk. Belangrijk is dat de energie lekker op en neer stroomt en dat je je gewoon goed voelt, dan zit je ook in je heelheid. Iedereen heeft zijn eigen verlichtingservaringen, hier zijn ook stadia in. 

 

a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more aout you.

© 2023 by Lidy Hubens.

bottom of page