top of page

 

Het ontmoeten van je tweelingziel kan ook je Kundalini-energie op laten stijgen. Iedere ziel heeft een tweelingziel. De zielen worden geboren vanuit de Albron (God). Je tweelingziel wordt, net als een eeneiïge tweeling, tegelijk met je geboren. Deze zielen hebben dezelfde blauwdruk. Het is niet zo dat de één vrouwelijk is en de ander mannelijk. Een ziel is zowel vrouwelijk als mannelijk. Tweelingzielen vullen elkaar ook niet aan, zij zijn ieder een aparte eenheid. Wel is er, net als bij eeneïige tweelingen, een sterke, telepatische verbinding. Na de afscheiding van de Albron gaan de tweelingen hun eigen weg door diverse incarnaties heen. Zij leren afzonderlijk hun lessen. De telepatische verbinding blijft. Op een gegeven moment is de tijd aangebroken dat je je tweelingziel bewust ontmoet. Dit kan een plotselinge ontwaking van je Kundalini-energie veroorzaken.

Het hoeft niet perse te zijn dat de één een man is en de ander een vrouw. Het kan ook zijn dat je tweelingziel familie van je is. Zoals een broer of zus etc.

 

Ontmoet je je tweelingziel, dan vindt er een diep gevoel van herkenning plaats. Het is alsof je jezelf gespiegeld ziet in de ander. Dit kan voor veel vreugde zorgen. De liefde tussen tweelingzielen gaat veel dieper dan liefde volgens het aardse begrip. Je Kundalini-energie kan door deze ontmoeting ontwaken. Van beiden kan de spirituele ontwikkeling heel versneld gaan.

Vaak is er echter een behoorlijke dualiteit, die zich uit in heftige aantrekking en afstoting, waarbij het ego een grote rol speelt.

Dit kan met name een probleem zijn als je een liefdesrelatie hebt met je tweelingziel. 

 

Deze aantrekking/afstoting is het directe gevolg van angst. Angst om de ander kwijt te raken. Deze angst zit heel diep geworteld en heeft zijn oorsprong in een oerangst. Oerangst om alleen te zijn, afgescheiden te zijn. Afgescheiden van de Albron. Het geboortetrauma. Deze afscheiding/geboorte heeft een wond veroorzaakt. De wond is behoorlijk en dient geheeld te worden om elkaar los te durven laten. Dit loslaten is belangrijk, zodat men zich kan ontplooien zonder de energetische belasting van zijn/haar tweelingziel. Deze belasting is ook gebaseerd op die angst. Zo maakt de angst plaats voor liefde en is er geen plaats voor dualiteit (aantrekking/afstoting). Dit maakt de relatie met je tweelingziel een stuk aangenamer.

 

Het geboortetrauma (wond) wordt geheeld door het zich opnieuw te verbinden met de Albron. Om iemand weer met de Albron te verbinden gebruik ik een speciaal voor dit doel ingewijde Ankh.

 

 

Tweelingzielen en Kundalini

© 2023 by Lidy Hubens.

bottom of page